چرا آروم نميشم .....

چرا آروم نميشم .....

از وقتي كه ازت جدا شدم گريه كردم تا همين الان ، واقعا نياز دارم با يكي حرف بزنم راجع به تو، إحساساتم داره منو ميكشه، من تا بحال كسي رو اينطور نخواستم ، ديگه از اين آمدنايي كه بعدش تو بايد بري خسته ام، تب كردم از عشقت، ديوانه ام بي تو، 

نشستم روي مبل روبروي تلويزيون، بظاهر فيلم ميبينم، پشت كردم به دخترم كه درس ميخونه و همينجوري  بي وقفه اشكام مياد، دلم سخت گرفته،  نميخوام اشكامو ببينه، پيش خودم ميگم مگه اين قلب آدم كه ميگن به اندازه مشت بسته هركسيه، چطور اينهمه أشك رو تو خودش  جا داده؟ 

امروز صبح با هم يه قرار عاشقانه داشتيم، يه صبحانه دونفره ء از ديروز عصر كه رسيدم خونه اونقدر هيجان داشتم كه نگو، اگه ميتونستم همون ديشب همه چيز رو جمع ميكردم تا پرواز كنم سمتت، بالاخره صبح شد، كلي بخاطر ديدنت هيجان داشتم اما تو سرحال نبودي، ازت پرسيدم چي شده؟ گفتي يكم با خانمت بحثت شده، اما همون يكم تو رو كلي بهم ريخته بود، كلي.... هنرخوب كردن همه چيز بين ما با توئه، و وقتي تو سرحال نباشي منم پنچر ميشم، نميدونم چرا كنارت اينجوريم، امروز با صبحانه ات بازي بازي كردي، نميخنديدي ، آروم بودي، محمد تا زيرانداز رو پهن كرديم گفتي اگه گفتي جاي كي خاليه؟ من گفتم كي؟ تو گفتي اگه به تو باشه كه هيچكس اما من ميگم دخترامون، هيچي نگفتم، تو خودت اونقدر بهم ريخته بودي كه من ترجيح دادم امروز رو سكوت كنم تا تو بگي و من بشنوم، اما دلم ميخواست بهت بگم فرق عشق و دوست داشتن اينه من عاشقتم و تو برام كافي هستي، جاي همه دنيا، اما من برات كافي نيستم ، چون تو فقط دوستم داري، من همه قلبم رو به تو دادم اما فقط بخشي از قلبت مال منه، بگذريم ........ حتي نوشتن اينا هم منو ميكشه كلي جيك جيك كرديم باهم، كلي عاشقي تو سكوت اون پارك جنگلي، خيلي دلم ميخوادت لعنتي، خيلي، بهت گفتم پليكان شو و جوجه ات رو به منقارت بگير و پرواز كن سمت من، بهت گفتم ميخوام بهت پيشنهاد ازدواج بدم، كلي خنديديم، اما بقول تو من همه حرفاي جديمو شوخي شوخي بهت ميزنم. تو ميخندي و شوخي شوخي ميگي باشه و نميدوني من جدي جدي چقدر منتظرم براي اون لحظه، ديگه آمدني رو نميخوام كه رفتن پشتش باشه، دلم ميخواد باهم برگرديد تو خونمون، دلم با تو بودن ميخواد، دوست داشتني ترين لعنتي دنيا

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد